Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stavebnictvi:situace

Situace

Druhy situací

Druhy situací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  • Situační výkres širších vztahů
  • Katastrální situační výkres
  • Koordinační situační výkres
  • Speciální situační výkres

Zásady a doporučení

  • Situační výkresy se kreslí v metrech.
  • U mapového podkladu neupravujte neměňte jeho velikost. Mapu vždy ponechte v měřítku 1:1.
  • Mapový podklad nikdy neposunujte a neotáčejte, neboť má návaznost na souřadný systém.
stavebnictvi/situace.txt · Poslední úprava: 2020/08/04 17:18 autor: pepar