Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vizprog:dynamo:rozmery_rozpisky

Rozměr výkresu do seznamu výkresů

Aplikace: Revit
Autor: Peter Jirát

Popis

Potřebujeme zobrazit v seznamu výkresů nejenom údaje z výkresu, ale chceme tam vidět i rozměry výkresů, resp. počet A4, který výkres zabírá. Na přenos těchto rozměrů z rozpisky (titleblock) do výkresu (sheet) nám stačí jednoduchý zápis, který načte všechny výkresy v modelu (sheet.all), zjistí rodinu rozpisky, která je na těchto výkresech osazená, z ní si načte hodnoty rozměrů a počet A4 a zapíše tyto hodnoty do parametrů výkresu, odkud už je lehce v rámci Revitu zobrazíme v tabulce seznamu výkresů.

Schema

Balíčky

Ve skriptu je použit uzel Titleblock From Sheet z balíku GeniusLoci a Sheet.All z Orchid. Při stahování balíčků v prostředí Dynama si dávejte pozor, abyste stáhli balíček pro správnou verzi Revitu, občas se funkčnost mezi verzemi může lišit. Stažení se provádí z menu Packages > Search for a package.

vizprog/dynamo/rozmery_rozpisky.txt · Poslední úprava: 2020/11/17 02:51 autor: pepar