Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vizprog:dynamo:stoupacky_hrube_rozliseni

Dynamo - stoupačky v hrubém rozlišení

V Revit MEP při používání trubek (Pipes) a půdorysném hrubém zobrazení stoupaček trubek si Revit zjednodušuje zobrazení až do té míry, že všechny trubky s různým DN mají stejný „průměr“, lépe stejnou značku bez ohledu na reálný průměr trubek. Občas ale kolegové potřebovali zobrazit reálný průměr trubek i v hrubém (či středním) rozlišení.

Toto Dynamo najde všechny trubky v aktuálním pohledu (na to je potřeba dát si pozor, protože používá detailové čáry v aktuálním pohledu), zjistí jejich průměr a nakreslí kolečka o reálném průměru v místě stoupačky. U šikmých stoupaček nakreslí kolečko v místě, kde se protíná trubka a řezová rovina půdorysného pohledu. Vodorovné trubky a trubky, které neprotínají v daném pohledu rovinu půdorysného řezu (Rozsah pohledu / View Range), jsou eliminované.

Zápis je následovný (jsou použité pouze základní uzly Dynama a skript): Dynamo - značky trubek

vizprog/dynamo/stoupacky_hrube_rozliseni.txt · Poslední úprava: 2022/05/15 11:15 autor: pepar