Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vizprog:dynamo:zapis_hodnoty_plocha_mistnost

Dynamo - zápis hodnoty z Plochy do Místnosti

Dost často se stává, že je potřebné zapsat některou z hodnot Area (Plocha) např. název nebo plochu do některého z parametrů Room (Místnost). Máme třebas vytvořené názvy bytových jednotek (nebo hrubé podlažní plochy jednotlivých bytů) jako Area a chceme tuto plochu nebo označení bytu mít zapsanou do zvolených parametrů Místností, které půdorysně odpovídají bytu. Lze k tomu využít jednoduché aplikace v Dynamu:

Dynamo v aplikaci

s a Rooms, zjistí ohraničení jednotlivých Areas, zjistí zda středy místností leží uvnitř ohraničujícího polygonu Area, a pro vyhovují místnosti zapíše zvolený parametr z Area (v tomto případě „Name“) do zvoleného parametru v Room („Department“). Možné problémy:

Více Areas v půdorysných pohledech na jedno podlaží (např. GIA, BOMA, kanceláře atd) - nutno filtrovat podle typu Area a volit jiné parametry v entitách Room pro zápis zvolených hodnot. Místnosti v odskočených podlažích proti půdorysům ploch.

Uzel Room.Bounderies je z balíku Clockworks.

vizprog/dynamo/zapis_hodnoty_plocha_mistnost.txt · Poslední úprava: 2022/05/15 13:07 autor: marekl